Kategoria: rozmowa

Kategoria dotyczy utworów, w których pojawia się motyw rozmowy (jej fragment) lub nawiązanie do dialogu podmiotu z autorem lub innym podmiotem towarzyszącym.